İş Güvenliği Ve İnsan Hayatı 3 Yıl Sonraya Ertelendi

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla, çalışanların hayatını korumak için 2012 yılında çıkarılan yasanın en kritik maddeleri uygulaması 2020 yılına ertelendi.

1 Temmuz 2016 ve 1 Temmuz 2017 tarihlerinde hayata geçmesi öngörülen yasanın en önemli maddelerinin uygulamaya konması 1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor. Üç yıl gibi uzun bir erteleme süresi belirlenmesinde en önemli etken; 2019 yılında yapılması planlanan çifte seçim oldu. İSG ile ilgili düzenleme çalışmalarının, 8 yıl gibi uzun bir sürede ertelenmesinin de önünü açan madde, 19.06.2017 Pazar günü gece yarısında zeytinlik alanları riske atan üretim reformu tasarısına son önerge olarak ilave edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) talebiyle torba yasa tasarısına entegre edildiği belirtilen yeni maddeyle iş güvenliğine ilişkin iki önemli noktada geri adım atılmış oldu.

2012 yılında çıkan iş güvenliği mevzuatına göre, 10 kişiden daha az işçi çalıştıran avukat, bakkal, manav muhasebeci, emlakçı vb. az tehlikeli iş koluna dahil olan işverenler, mevcut duruma göre 1 Temmuz 2017 tarihine kadar iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda üniversitelerden eğitim alacak, bahsi geçen alanlarda uzmanlaşacaklardı. Böylece dükkan veya işletme sahipleri işyerlerini, çalıştırdıkları işçiler için güvenli bir ortama dönüştürecekler, bununla birlikte iş kazaları da engellenmiş olacaktı. Eğer adı geçen az tehlikeli işletmelerde çalışan sayısı 10 kişiden fazla 50 kişiden az ise yine aynı tarihe kadar işyerinde güvenliği ve sağlık koşullarını sağlamak amacıyla, bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle anlaşma yapmak zorunluluğuna sahipti. Bu ay start alacak bu uygulama 3 yıl sonrasına, diğer bir deyişle 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelendi. Yeni düzenlemeyle bir işyerinde çalışan 1 işçi için de 50 işçi için de yapılması gereken uygulama eşit duruma getirildi. İşveren ya da dükkan sahibi istediği takdirde bu faaliyeti,  halihazırda çalıştırdıkları herhangi bir işçiyle de yürütebilecek. Bu durumda işletme ve işyeri sahipleri 2020 yılına kadar oldukça ciddi bir önem arz eden iş sağlığı ve özellikle iş güvenliği konusunda herhangi bir eğitime ihtiyaç duymayacaklar.

Ülkemizde şu anda 10 kişiden daha az işçi istihdam eden 1 milyona yakın bakkal, dükkan, büro vb. sahibi, 50 kişi ve altı işçi istihdam eden de 100 bine yakın küçük işletme bulunuyor. Söz konusu işletmelerde ise günümüzde 5 milyona yakın işçi çalışıyor. Yapılacak olan yeni düzenleme; bir işçi başına 500 liralık maliyetten kurtulacakları için işveren tarafından avantajlı bir durum söz konusuyken, 5 milyonu aşan işçi için ise hayati anlamda ciddi bir risk ve tehlike oluşturacak.

 

Okunma 4760 defa