Tehlike Sınıfınıza Uygun Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla Neler Yapabilirsiniz?

 • Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • Acil Durum Planı hazırlamak,
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak,
 • İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 • İç Yönetmelik hazırlamak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.