Yasal Zorunluluk Eğitimleri

Yasal Zorunluluk Eğitimleri (6)

Cumartesi, 20 May 2017 02:11

Risk Değerlendirme Ekip Eğitimi

Yazan

Eğitim Konuları:

a) Risk Değerlendirme Metodolojileri,

b) Risk Değerlendirme Matrisi,

c) Risk Değerlendirme Adımları,

d) Tehlike ve Risk kavramları,

e) Risk Değerlendirme Ekip Üyelerinin Organizasyonu,

f) Tehlikelerin Belirlenmesi,

g) Risk Değerlendirme Dokümantasyonu,

h) Risk Boyutlarının Sayılaştırılması,

i) Kabul Edilebilir Ve Kabul Edilemez Risk,

j) Risk Kontrolünde Öncelik Sıralaması,

k) Risk Kontrol Yöntemleri,

l) Örnek Olay ile Risk Değerlendirme Çalışması

 

Eğitimin Amacı:

Risk değerlendirme ekibini, risk değerlendirmesini yapabilecek duruma getirmek

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Güvenliği Uzmanı

 

Eğitim Konuları:

a) Yangından korunma ve yangını önleme,

b) Temel yangın eğitimi,

c) Yangın Çeşitleri,

d) Yangınla mücadele,

 

Eğitimin Amacı:

Acil durumlarda, atanmış destek elemanlarının olaya müdahale edebilmesini sağlamak.

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Güvenliği Uzmanı

Eğitim Konuları:

a) Acil durum eğitimi,

b) Acil durumları önleme,

c) Acil durumlara müdahale,

d) Acil durum iletişim teknikleri ve kuralları,

e) Taşıma Teknikleri,

f) Tahliye,

g) Acil durum sonrası yapılması gerekenler

 

Eğitimin Amacı:

Acil durumlarda, atanmış destek elemanlarının olaya müdahale edebilmesini sağlamak.

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Güvenliği Uzmanı

Cumartesi, 20 May 2017 01:56

Sağlık Konuları Eğitimi

Yazan

Eğitim Konuları:

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) Temel İlkyardım

 

Eğitimin Amacı:

Çalışanlara temel sağlık konularının anlatılması,

Hastalıklardan korunma ilkelerinin öğretilmesi,

İşyerindeki biyolojik ve psikososyal riskler,

İlk yardım konularında bilgi verilmesi

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Yeri Hekimi

 

Cumartesi, 20 May 2017 01:55

Teknik Konular Eğitimi

Yazan

Eğitim Konuları:

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

Eğitimin Amacı:

Yapılan işle ilgili risklerin çalışanlara kavratılması,

Bu risklerden korunmak için emniyetli çalışma prensiplerin öğretilmesi,

Acil durumlardan korunma,

Acil durumlarda tahliye ve kurtarma prensipleri hakkında bilgi verilmesi ,

Genel olarak çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,

Eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını sağlamak,

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Güvenliği Uzmanı

Cumartesi, 20 May 2017 01:54

Genel Konular Eğitimi

Yazan

Eğitim Konuları:

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

Eğitimin Amacı:

Çalışanlara hukuksal hak ve sorumluluklarının öğretilmesi,                                                                        

İşyeri temizliği ve düzeninin çalışanlara aşılanması

Meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında bilgilendirme yapılması,

 

Eğitim Sorumlusu:

İş Güvenliği Uzmanı