Şükran Koraltan

Şükran Koraltan

Çarşamba, 04 October 2017 09:51

Hukuk Danışmanlığı

Firmanızın hukuk danışmanlığı, deneyimli iş avukatımız tarafından sağlanabilmektedır.

Çarşamba, 04 October 2017 09:50

Mali Müşavirlik

Firmanızın mali müşavir ihtiyacı tarafımızdan sağlanmaktadır.

Çarşamba, 04 October 2017 09:48

Bağımsız Denetim

İzmir İZ Osgb olarak firmanızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını, Ohsas 18001 uyumluluğunu bağımsız olarak denetlemekte, denetleme sonrasında ayrıntılı olarak tarafınıza firmanızın İş sağlığı ve Güvenliği durumu raporlanmaktadır.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:45

Ortam Ölçümleri

Firmanızın ortam ölçümlerini, anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş kurumlar tarafından sizin adınıza yaptırmaktayız.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:43

Periyodik Kontroller

Firmanızda bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş kurumlar tarafından sizin adınıza yaptırmaktayız.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:39

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlama

Uzman ekibimiz tarafından firmanızın gerekli görülen bölümleri için patlamadan korunma dokümanı hazrılanmakta, risk analizleri oluşturulmakta, zone bölgeleri belirlenmekte ve alınması gerekli olan önlemler tarafınıza bildirilmektedir.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:33

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlama

Kimyasal madde üretimi gerçekleştiren firmaların, hazırlatması gereken malzeme güvenlik bilgi formları uzman ekibimiz tarafından sizin adınıza oluşturulmaktadır.

 

Firmanızın ihtiyacı olan tehlikeli madde güvenlik danışmanı tarafımızdan karşılanmaktadır.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:19

Laboratuvar Hizmeti

LOBORATUVAR HİZMETLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
ODYOMETRİ
TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)
AÇLIK KAN ŞEKERİ
ALT
AST
ÜRE
KREATİNİN
TAM İDRAR TETKİKİ (TİT)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) (YORUMLU )
GÖZ MUAYENESİ
TETANOZ AŞISI
LSV (BEL GRAFİSİ )
HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA
 •HBS AG
 •ANTİ HBS
 •ANTİ HCV
 •ANTİ HİV

PORTÖR MUAYENESİ
 •BOĞAZ KÜLTÜRÜ
 •BURUN KÜLTÜRÜ
 •GAİTA KÜLTÜRÜ
 •GAİTADA MİKROSKOPİSİ

KAN GURUBU
HBA1C
TSH
SEDİM
KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ (KURŞUN )
BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ
KORUYUCU AŞILAR
GENEL FİZİK MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler, uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı s

 

Çarşamba, 04 October 2017 08:55

Mobil Sağlık Hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
ODYOMETRİ
TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)
AÇLIK KAN ŞEKERİ
ALT
AST
ÜRE
KREATİNİN
TAM İDRAR TETKİKİ (TİT)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) (YORUMLU )
GÖZ MUAYENESİ
TETANOZ AŞISI
LSV (BEL GRAFİSİ )
HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA
• HBS AG
• ANTİ HBS
• ANTİ HCV
• ANTİ HİV

PORTÖR MUAYENESİ
• BOĞAZ KÜLTÜRÜ
• BURUN KÜLTÜRÜ
• GAİTA KÜLTÜRÜ
• GAİTADA MİKROSKOPİSİ

KAN GURUBU
HBA1C
TSH
SEDİM
KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ (KURŞUN )
BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ
KORUYUCU AŞILAR
GENEL FİZİK MUAYENE
Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler, uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır. Sonuçlara bağlı olarak sağlık raporu düzenlenir.

 

Page 1 of 2