Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz (8)

Çarşamba, 04 October 2017 09:51

Hukuk Danışmanlığı

Yazan

Firmanızın hukuk danışmanlığı, deneyimli iş avukatımız tarafından sağlanabilmektedır.

Çarşamba, 04 October 2017 09:50

Mali Müşavirlik

Yazan

Firmanızın mali müşavir ihtiyacı tarafımızdan sağlanmaktadır.

Çarşamba, 04 October 2017 09:48

Bağımsız Denetim

Yazan

İzmir İZ Osgb olarak firmanızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını, Ohsas 18001 uyumluluğunu bağımsız olarak denetlemekte, denetleme sonrasında ayrıntılı olarak tarafınıza firmanızın İş sağlığı ve Güvenliği durumu raporlanmaktadır.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:45

Ortam Ölçümleri

Yazan

Firmanızın ortam ölçümlerini, anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş kurumlar tarafından sizin adınıza yaptırmaktayız.

 

Çarşamba, 04 October 2017 09:43

Periyodik Kontroller

Yazan

Firmanızda bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini, anlaşmalı olduğumuz akredite olmuş kurumlar tarafından sizin adınıza yaptırmaktayız.

 

Uzman ekibimiz tarafından firmanızın gerekli görülen bölümleri için patlamadan korunma dokümanı hazrılanmakta, risk analizleri oluşturulmakta, zone bölgeleri belirlenmekte ve alınması gerekli olan önlemler tarafınıza bildirilmektedir.

 

Kimyasal madde üretimi gerçekleştiren firmaların, hazırlatması gereken malzeme güvenlik bilgi formları uzman ekibimiz tarafından sizin adınıza oluşturulmaktadır.

 

Firmanızın ihtiyacı olan tehlikeli madde güvenlik danışmanı tarafımızdan karşılanmaktadır.