İş Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren tarafından görevlendirilecek olan iş güvenliği uzmanları, iş yerinin tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadırlar. Buna göre; C Sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta, A sınıfı iş…
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereğince işverenler, işyerlerinde oluşabilecek muhtemel acil durumları belirleyerek acil durum planının hazırlanmasını sağlar. Ayrıca işyerlerinde, yönetmelik gereğince görevlendirilecek acil durum ekip üyelerinin özel olarak eğitilmesini sağlar. İzmir İz Osgb olarak hizmet vermiş olduğumuz işyerlerinde risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama…
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenler risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır denilmektedir. İzmir İz Osgb iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerince risk değerlenmesinde görev alacak ekiplerin eğitimleri verilerek risk değerlendirilmesi yapılır, bu değerlendirme sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve takibi yapılır.  
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereğince işverenler, iş yerlerinde tatbikat yaptırırlar. İzmir İZ Osgb olarak hizmet vermiş olduğumuz işyerlerinde senaryolu acil durum tatbikatları yapılırak işyerinde bulunan bütün personele acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir.Tatbikat sonrasında ayrıntılı rapor hazırlanarak işverene sunulur.