Acil Durum Planı

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereğince işverenler, işyerlerinde oluşabilecek muhtemel acil durumları belirleyerek acil durum planının hazırlanmasını sağlar. Ayrıca işyerlerinde, yönetmelik gereğince görevlendirilecek acil durum ekip üyelerinin özel olarak eğitilmesini sağlar.

İzmir İz Osgb olarak hizmet vermiş olduğumuz işyerlerinde risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimalleri göz önünde bulundurularak acil durum planları hazırlanır. Hazırlanan acil durum planları çalışanlara eğitimler esnasında aktarılır ve acil durum tatbikatları yaptırılır.

Ayrıca işveren tarafından görevlendirilen arama, kurtarma ve tahliyeden sorumlu destek elemanları ve yangınla mücadeleden sorumlu destek elemanları yıllık eğitim planları dahilinde özel olarak eğitilerek acil durumlara müdahale etmeye hazır duruma getirilir.