Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenler risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır denilmektedir. İzmir İz Osgb iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerince risk değerlenmesinde görev alacak ekiplerin eğitimleri verilerek risk değerlendirilmesi yapılır, bu değerlendirme sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve takibi yapılır.