Mobil Sağlık Hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
ODYOMETRİ
TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)
AÇLIK KAN ŞEKERİ
ALT
AST
ÜRE
KREATİNİN
TAM İDRAR TETKİKİ (TİT)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) (YORUMLU )
GÖZ MUAYENESİ
TETANOZ AŞISI
LSV (BEL GRAFİSİ )
HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA
• HBS AG
• ANTİ HBS
• ANTİ HCV
• ANTİ HİV

PORTÖR MUAYENESİ
• BOĞAZ KÜLTÜRÜ
• BURUN KÜLTÜRÜ
• GAİTA KÜLTÜRÜ
• GAİTADA MİKROSKOPİSİ

KAN GURUBU
HBA1C
TSH
SEDİM
KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ (KURŞUN )
BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ
KORUYUCU AŞILAR
GENEL FİZİK MUAYENE
Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler, uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır. Sonuçlara bağlı olarak sağlık raporu düzenlenir.

 

Bu kategoriden diğerleri: « Sağlık Raporları Laboratuvar Hizmeti »